větší druhy ostenců jsou nebezpeční hlídači svých snůšek