Život pod hladinou
   kontakt
   technika
Aktuality a novinky
Lokality

Cesty za mořem

Galerie sladkovodních ryb
- Amur bílý-Ctenopharyngodon idella
- Candát obecný-Stizostedion lucioperca
- Cejn velký- Abramis brama
- Cejnek malý-Blicca bjoerkna
- Hlaváč černoústý-Neogobius melanostomus
- Hlaváč Kesslerův-Neogobius kessleri
- Hlavačka poloměsíčitá
- Hlavatka podunajská-Hucho hucho
- Hořavka duhová západní-Rhodeus sericeus
- Hrouzek obecný-Gobio gobio
- Jelec jesen-Leuciscus idus
- Jelec proudník-Leuciscus leuciscus
- Jelec tloušť-Leuciscus cephalus
- Jeseter ruský-Acipenser güldenständi
- Jeseter sibiřský-Acipenser baeri
- Ježdík obecný-Gymnocephalus cernua
- Kapr obecný-Cyprinus carpio
- Karas obecný-Carassius carassius
- Karas stříbřitý eurasijský-Carassius aur
- Koljuška tříostná-Gasterosteus aculeatus
- Lín obecný-Tinca tinca
- Losos obecný -Salmo salar
- Lipan podhorní
- Mihule potoční-Lampetra planeri
- Mník jednovousý-Lota lota
- Mřenka mramorová
- Okoun říční-Perca fluviatilis
- Ostroretka stěhovavá-Chondrostoma nasus
- Ouklej obecná-Alburnus alburnus
- Ouklejka pruhovaná
- Parma obecná-Barbus barbus
- Perlín ostrobříchý
- Plotice obecná-Rutilus rutilus
- Podoustev říční _Vimba vimba
- Pstruh duhový-Oncorhynchus mykiss
- Pstruh obecný potoční
- Sekavec podunajský-Cobitis elongatoides
- Siven americký-Salvenilus fontanis
- Slunečnice pestrá-Lepomis gibbosus
- Střevle potoční-Phoxinus phoxinus
- Sumec velký -Silurus glanis
- Sumeček černý-Ameiurus melas
- Štika obecná-Esox lucius
- Tolstolobik pestrý
- Úhoř říční-Anguilla anguilla
- Vranka obecná-Cottus gobio

Galerie našich obojživelníků

Videa z potápění
Moje oblíbené stránky
Kontakt
Změny na stránkách

Galerie sladkovodních ryb - Amur bílý-Ctenopharyngodon idellaKomentáře

Buďte první, kdo přidá svůj komentář!

Přidat komentář ke galerii:

Od koho:
Komentář:
Jaký je rok: (malá antispamová kontrola)